SUAD Studio - Doc. Ing. Arch. František Kalesný, Ph.D.
SUAD Studio - Referencie
REFERENCIE

ARCHITEKTÚRA > Administratívno správne objekty > Bankové objekty, administratívno správne, administratívno prevádzkové objekty

Súťaž na rekonštrukciu budovy Národnej banky Slovenska (budovy bývalej Tatra banky Nám. SNP) Bratislava, architektonická štúdia - 3. cena, 1994
Autori : KALESNÝ František, KEPKO Ivan, MORAVČÍK Jozef, ŠUJAN Juraj

Sútaž na administartívnu budovu Investičnej a rozvojovej banky Žilina, štúdia 2. miesto, 1994
Autori : KALESNÝ František, KEPKO Ivan, VOŠTENÁK Milan

Spoločnosť pre poistenie zahraničných úverov, Grösslingová ul. 1, Bratislava - súťaž na rekonštrukciu a dostavbu administratívno - prevádzkovej budovy, 1996
Autori : KALESNÝ František, GURTLER Andrej, KISKA Anton

Okresný úrad práce, administratívno - prevádzková budova architektonická štúdia, súťaž, 1994
Autor : KALESNÝ František

Krajský úrad práce, administratívno - prevádzková budova architektonická štúdia, súťaž, 1994
Autor : KALESNÝ František

Súťaž radnica Podunajské Biskupice - Bratislava, architektonická štúdia, 3. cena, 1995
Autori : ŠOLTÉS Jozef, KALESNÝ František, SIMONIDES Jozef

Administratívno - prevádzková budova sociálnej poisťovne, Poprad, architektonická štúdia, súťaž, 1996
Autor : KALESNÝ František

Administratívna budova Najvyššieho kontrolného úradu SR, Bratislava, projekt pre územné rozhodnutie, projekt pre stavebné povolenie a realizáciu stavby, 2000
Autori : KALESNÝ František, PAVELKA Jozef, PAPP Peter

Súťaž na administratívno - prevádzkovú budovu Národnej banky Slovenska, Bratislava, Cukrová ul., rekonštrukcia a dostavba, architektonická štúdia, 1994
Autori : KALESNÝ František, GURTLER Andrej, KISKA Anton

Daňový úrad Šaľa - súťaž na Novostavbu administratívno - prevádzkovej budovy daňového úradu, 1996
Autori : KALESNÝ František, GURTLER Andrej, KISKA Anton

Trvalé záložné pracovisko Národnej banky Slovenska, Kremnica, architektonická štúdia - súťaž, 2023
Autori : KALESNÝ František, KLEMON Jakub, NAGYOVÁ Michaela, JANOVIČOVÁ Natália

Administratívna budova úradu vlády Slovenskej republiky, Bratislava, architektonická štúdia - súťaž, 2023
Autori : KALESNÝ František, JANOVIČOVÁ Natália, NAGYOVÁ Michaela, MASÁROVÁ Bronislava