SUAD Studio - Doc. Ing. Arch. František Kalesný, Ph.D.
SUAD Studio - Referencie

URBANIZMUS > Urbanisticko - architektonické a architektonické štúdie a sútaže

Petržalka - Panónska cesta, sektor C, polyfunkčná zóna, urbanisticko - architektonická štúdia, 1992
Autori : KALESNÝ František, ZIGO Vladimír
obr_158  obr_159