SUAD Studio - Doc. Ing. Arch. František Kalesný, Ph.D.
SUAD Studio - Referencie

ARCHITEKTÚRA > Rekonštrukcie > Rekonštrukcia kultúrnych, pamiatkových a ubytovacích objektov

Rekonštrukcia, dostavba a interiér hradnej vinárne - nár. kultúrnej pamiatky v areáli bratislavského hradu, štúdia,1992
Autor : KALESNÝ František, aut. spolupr. MIHÁLIK Ľubomír
obr_109  obr_110  obr_111  obr_112  obr_113
obr_114  obr_115  obr_116  obr_117  obr_118
obr_119