SUAD Studio - Doc. Ing. Arch. František Kalesný, Ph.D.
SUAD Studio - Referencie

ARCHITEKTÚRA > Stavby pre ubytovanie > Rodinne domy, bytove stavby

Realiz. projekt, Nové Zámky, realizované dielo (po kolaudácii), 2003
Autor : KALESNÝ František (BAKŠA Ladislav)
obr_86  obr_87