SUAD Studio - Doc. Ing. Arch. František Kalesný, Ph.D.
SUAD Studio - Referencie

ARCHITEKTÚRA > Membránové konštrukcie

Kultúrno spoločenské centrum Malacky – vstupný membránový baldachýn z technických textílií, architektonická štúdia, 1990
Autori : KALESNÝ František, ŽITŇANSKÝ Márius

Námestie slobody Bratislava – „COVID memory“ - pamätník obetiam pandémie - Vystužená pneumatická membránová fóliová konštrukcia so zabudovanou fotovoltaikou, architektonická štúdia – medzinárodná súťaž, 2022
Autori : KALESNÝ František, NAGYOVÁ Michaela, DUBINY Martin