SUAD Studio - Doc. Ing. Arch. František Kalesný, Ph.D.
SUAD Studio - Referencie
REFERENCIE

ARCHITEKTÚRA > Objekty pre prechodné ubytovanie > Hotely, ubytovacie zariadenia, objekty sociálneho zabezpečenia

Komplexné výcvikové stredisko športovcov, Vysoké Tatry- Mlynická dolina, hotel - športová hala, štúdia, projekt pre územné rozhodnutie, 1987-1988
Autor : KALESNÝ František

Vila Alexandra, Tatranská Lomnica, účelové zariadenie vlády, architektonická štúdia, 1995
Autor : KALESNÝ František

Squasch centrum - Podunajské Biskupice, Bratislava, športovo - relaxačně centrum, architektonická štúdia,1995
Autor : KALESNÝ František

Dom sociálnych služieb Břeclav, projektová úloha, jednostupňový projekt pre stavebné povolenie a realizáciu stavby, 1982 - 1986
Autor : KALESNÝ František

Sociálno - prevádzková budova ŽSR, Bratislava Rača, projekt pre územné rozhodnutie,1990
Autor : KALESNÝ František