SUAD Studio - Doc. Ing. Arch. František Kalesný, Ph.D.
SUAD Studio - Referencie
REFERENCIE

URBANIZMUS > Urbanisticko - architektonické a architektonické štúdie a sútaže

Súťaž Centrum Bratislava, urbanistická štúdia, 1.odmena, 1979
Autori : CHOVANEC Jozef, ČIŽMÁR Jozef, KALESNÝ František, GURTLER Andrej

Terra 2, Wroclav, Poľsko, urbanisticko - architektonická súťaž, architektonická štúdia, 1980
Autori : BAHNA Ján, KALESNÝ František

Centrálna mestská zóna, urbanisticko - architektonická štúdia revitalizácie CMZ, objemová štúdia zóny Obchodnej ul., 1980
Autor : KALESNÝ František

Rýchlodráha Bratislava - stanica Prior, urbanisticko - architektonická štúdia revitalizácie zóny Kamenného nám. v Bratislave, 1987
Autori : KALESNÝ František, SOMORA Branislav, MIHÁLIK Ľubomír, MEČIAR Stanislav

Bratislava - Trnávka, verejná anonymná urbanistická súťaž, 1989
Autori : KALESNÝ František, MRÁZEK Pavol

Petržalka - Panónska cesta, sektor C, polyfunkčná zóna, urbanisticko - architektonická štúdia, 1992
Autori : KALESNÝ František, ZIGO Vladimír

Slovenské centrum vedy pre všetkých, Bratislava - Petržalka, urbanisticko - architektonická štúdia, 1995
Autori : KALESNÝ František, spolupr. HAVRILLA Dušan

Revitalizácia Námestia republiky v Petržalke, Bratislava, urbanisticko- architektonicko- krajinárska štúdia - súťaž, 2022 - 4. cena
Autori : KALESNÝ František, NAGYOVÁ Michaela, JUROLEKOVÁ Gabriela