SUAD Studio - Doc. Ing. Arch. František Kalesný, Ph.D.
SUAD Studio - Referencie
REFERENCIE

ARCHITEKTÚRA > Rekonštrukcie > Rekonštrukcia kultúrnych, pamiatkových a ubytovacích objektov

Interiér kaštieľa Žemberovce, rekonštrukcia a interiér, 1982
Autor : KALESNÝ František

Rekonštrukcia a dostavba objektu Zámocké schody 1, v Bratislave, architektonická štúdia, súťaž , 1993
Autor : KALESNÝ František

Polyfunkčný dom Prievidza "A CLUB", Prievidza, štúdia, 1992
Autori : KALESNÝ František, JANES Jaroslav, LORINC Jozef

Rekonštrukcia, dostavba a interiér hradnej vinárne - nár. kultúrnej pamiatky v areáli bratislavského hradu, štúdia,1992
Autor : KALESNÝ František, aut. spolupr. MIHÁLIK Ľubomír

Rekonštrukcia evanjelického kostola E.a.v., Pezinok - Griňava, realizované dielo (po kolaudácii), 1994
Autor : KALESNÝ František

Miestodržitelský palác, Bratislava, Hlavné nám., (súťaž na rekonštrukciu budovy účel. zariad. vlády SR), architektonická štúdia, 3. cena, 1995
Autori : KALESNÝ František, FÁBRY Juraj

Rezidencia veľvyslanca SR v Bukurešti, Rumunsko, (rekonštr.a interiér), realizované dielo (po kolaudácii), 1996
Autor : KALESNÝ František, spolupr. JEŽKOVÁ Daniela

Rekonštrukcia budovy MDC, Bratislava – Východné, národnej kultúrnej pamiatky, realizované dielo (po kolaudácii), 1991
Autor : KALESNÝ František