SUAD Studio - Doc. Ing. Arch. František Kalesný, Ph.D.
SUAD Studio - Referencie

ARCHITEKTÚRA > Obchodné a kultúrne stavby > Stavby pre obchod, reštauračné stavby, kultúrne stavby

Dom odievania - 2. etapa, dostavba Nám.SNP, Bratislava, rekonštrukcia a dostavba Nám. SNP, architektonická štúdia, projektová úloha, 1980
Autori : BAHNA Ján, KALESNÝ František

Združený obchodný dom Ružinov, Bratislava, realizované dielo (po kolaudácii), 1985, cena ZSA za rok 1985
Autori : BAHNA Ján, MIHÁLIK Ľubomír, KALESNÝ František, ČÍŹEK Jozef, MINAROVIČ Peter

Dom odievania-2.etapa, Nám.SNP, Bratislava, rekonštrukcia a dostavba Nám. SNP, architektonická štúdia, - 3. cena, prehliadka prác ZSA, 1980
Autori : BAHNA Ján, KALESNÝ František

Obchodný dom Prior Prešov, Prešov, realizované dielo (po kolaudácii), 1986
Autori : KALESNÝ František, MINÁRIK Fedor

Obchodný dom Prior Svit, rekonštrukcia a dostavba, Svit, realizované dielo (po kolaudácii),1987
Autor : KALESNÝ František

Bratislavské preluky - Polyfunkčný objekt hotel, obchodný dom - dostavba a revitalizácia Nám. SNP v Bratislave, architektonická štúdia, študijná úloha ZSA, 1989
Autori : KALESNÝ František, ŽITŇANSKÝ Márius

Obchodné centrum OTEX - Nám. SNP, Bratislava, súťaž, architektonická štúdia, 1991
Autori : KALESNÝ František, MACKOVIČ Jozef

Kultúrno spoločenské centrum Malacky, Malacky, štúdia, urbanistická - architektonická štúdia, 1990
Autori : KALESNÝ František, ŽITŇANSKÝ Márius

Reštauračný objekt, Dunajská streda, architektonická štúdia, 1996
Autor : KALESNÝ František

Reštaurácia Swechat, Rakúsko, architektonická štúdia objektu reštaurácie a areálu, 2002
Autor : KALESNÝ František